Toggle navigation

Lớp 11

Lớp 11


Lọc tìm kiếm

Cấp số cộng và cấp số nhân

Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài học này cung cấp các kiến thức và câu hỏi luyện tập về Cấp số cộng và Cấp số nhân..

Giới hạn của dãy số

Giới hạn của dãy số

Bài học này cung cấp các kiến thức mở đầu về Giải tích. Nội dung của bài học này xoay quanh các kiến..

Phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình lượng giác cơ bản

Trong thực tế, ta gặp những bài toán dẫn đến việc tìm tất cả các giá trị của $x$ nghiệm đúng của nhữ..

Quy tắc tính đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm

Việc tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa nói chung phức tạp. Đối với một hàm số thường gặp, ta c..

Hiển thị 1 đến 4 trong tổng số 4 (1 Trang)