Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Hiện tượng quang điện trong là gì?

 • A.

  Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.

 • B.

  Hiện tượng một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng.

 • C.

  Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn.

 • D.

  Hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫn.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (169055 lượt làm)