Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Cho mạch điện gồm các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $100 \sqrt{2}(V)$. Vôn kế đo được điện áp giữa hai đầu điện trở là $100(V)$, hai đầu tụ điện là $60(V)$. Số chỉ của Vôn kế mắc giữa hai đầu cuộn cảm thuần là: 

 • A.

  $40 (V).$

 • B.

  $120(V).$

 • C.

  $160 (V).$

 • D.

  $80(V).$

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (93679 lượt làm)