Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Chọn phát biểu đúng về tia tử ngoại.

 • A.

  Tia tử ngoại có trong ánh sáng Mặt trời và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 • B.

  Tia tử ngoại được phát ra bởi các vật nung nóng đến nhiệt độ cao.

 • C.

  Tia tử ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy và có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

 • D.

  Tia tử ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy và có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (151659 lượt làm)