Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Hiện tượng quang điện trong là gì?

 • A.

  Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.

 • B.

  Hiện tượng một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng.

 • C.

  Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn.

 • D.

  Hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫn.

Một bóng đèn có cường độ dòng điện định mức là I=1A và điện trở của đèn là R=110$\Omega$. Để đèn sáng bình thường khi đặt  vào hiệu điện thế U=220V thì cần mắc đèn

 • A.

  nối tiếp với một điện trở 110$\Omega$.

 • B.

  song song với một điện trở 110$\Omega$.

 • C.

  nối tiếp với một điện trở 220$\Omega$.

 • D.

  song song với một điện trở 220$\Omega$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (190213 lượt làm)