Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Hai điện trở $R_1= 12\Omega$ và $R_2= 36\Omega$ mắc song song vào đoạn mạch. Cường độ dòng điện đo được trong mạch chính là 2A. Kết luận nào sau đây là sai?

 • A.

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là 9$\Omega$.

 • B.

  Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở $R_1$ bằng hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở $R_2$.

 • C.

  Cường độ dòng điện chạy qua điện trở $R_1$ là 2A.

 • D.

  Cường độ dòng điện chạy qua điện trở $R_2$ là 0.5A.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (169072 lượt làm)