Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

 • A.

  Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với tốc độ như nhau. 

 • B.

  Trong cùng một môi trường, vận tốc ánh sáng đỏ nhỏ hơn vận tốc ánh sáng tím.

 • C.

  Chiết suất của một môi trường trong suất đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím. 

 • D.

  Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (143471 lượt làm)