Dịch vụ

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm
(A)
SL Mã thẻ
(B)
SL Kết nối
(C)
Thời hạn
(D)
Đơn giá
(E)
Thành tiền
(F)

Mã thẻ Quản lý Kênh kết nối trên thuvienhoclieu.vn

Image

Mô tả chức năng

Giáo viên sử dụng mã thẻ này để kích hoạt "Kênh kết nối" và tạo các "Kết nối" (Tài khoản) Học sinh. Một "Kết nối" cho phép 01 học sinh gắn với 01 Kênh kết nối của Giáo viên.

5,000

1,500,000

Chú thích:

(A) Mỗi mã thẻ dùng để kích hoạt 01 Kênh kết nối (Giáo viên quản lý Kênh)
(B) Số lượng Mã thẻ Quản lý Kênh kết nối
(C) Số “Kết nối” (tài khoản HS) mà Quản lý kênh được quyền và cung cấp cho HS để truy cập Kênh (01 Kết nối/01 HS)
(D) Thời hạn sử dụng Kênh kết nối
(E) Đơn giá cho 01 Kết nối/Kênh/Tháng

Cách tính giá:

Số tiền: (F) = (B) x (C) x (D) x (E)

Tổng

Tổng cộng
1,500,000 VNĐ

Lưu ý: Không mua không sao. Sau khi đặt mua, chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để tư vấn

Hotline: 0964-27-09-77