Dịch vụ

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm
(A)
SL Mã thẻ
(B)
Mệnh giá
(C)
Thành tiền
(D)

Mã thẻ e-Points

Image

Mô tả chức năng

Giáo viên sử dụng mã thẻ này để nạp điểm cho dịch vụ Giáo án chuyển đổi số

50,000

Chú thích:

(A) Mỗi mã thẻ dùng để nạp điểm
(B) Số lượng Mã thẻ
(C) Giá trị của thẻ

Cách tính giá:

Số tiền: (D) = (B) x (C)

Tổng

Tổng cộng
50,000 VNĐ

Lưu ý: Không mua không sao. Sau khi đặt mua, chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để tư vấn

Hotline: 0964-27-09-77