[Toán] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO

Hướng dẫn thao tác nhập (import) đề thi môn Toán vào phần mềm eBIB Teachers Pro và tiến hành trộn đề, in ấn.

Các bước để import đề thi môn Toán vào phần mềm:

- Chuẩn bị file word đề thi môn Toán theo đúng quy ước

- Nhập (import) đề thi từ file word vào phần mềm

- Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hoặc hình thức của đề thi

- Trộn đề và in ấn