ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 223

50:00


Câu hỏi 1:
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng \(k\), dao động điều hòa dọc theo trục \(Ox\) quanh vị trí cân bằng \(O\). Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ \(x\) là