Dịch vụ

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm
(A)
Gói DV
(B)
Số tháng
(C)
Đơn giá
(D)
Thành tiền
(E)

Dịch vụ Website Kết nối trường học

Image

Mô tả chức năng

Nhà trường sở hữu riêng một Website, cấp cho Giáo viên sử dụng mã thẻ này để kích hoạt "Kênh kết nối" trên Website này và tạo cá "Kết nối" (Tài khoản) Học sinh để tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá.

9,990,000

119,880,000

Chú thích:

(A) Mỗi mã thẻ dùng để kích hoạt 01 Kênh kết nối (Giáo viên quản lý Kênh)
(B) Số lượng Mã thẻ Quản lý Kênh kết nối
(C) Số “Kết nối” (tài khoản HS) mà Quản lý kênh được quyền và cung cấp cho HS để truy cập Kênh (01 Kết nối/01 HS)
(D) Thời hạn sử dụng Kênh kết nối
(E) Đơn giá cho 01 Kết nối/Kênh/Tháng

Cách tính giá:

Số tiền: (F) = (B) x (C) x (D) x (E)

Tổng

Tổng cộng
119,880,000 VNĐ

Lưu ý: Không mua không sao. Sau khi đặt mua, chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để tư vấn

Hotline: 0964-27-09-77