Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở có đặc điểm

 • A.

  tỉ lệ thuận với điện trở đó.

 • B.

  tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

 • C.

  bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

 • D.

  tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở đó.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (178656 lượt làm)