Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Mạch dao động của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 4 $\mu H$ và tụ điện thay đổi điện dung được. Để thu được sóng điện từ có bước sóng từ 50 m đến 1000 m  thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị 

 • A.

  từ 174 pF đến 7 nF.

 • B.

  từ 17,4 pF đến 70 nF.

 • C.

  từ 17,4 pF đến 7 nF.

 • D.

  từ 174 pF đến 70 nF.

Cho ba điện trở có giá trị lần lượt là $R_1=8\Omega$, $R_2=12\Omega$, $R_3=36\Omega$. Chọn các điện trở nào mắc vào mạch điện 24V để thu được dòng điện chạy trong mạch là 0,5A?

 • A.

  Mắc điện trở $R_1$ nối tiếp điện trở $R_2$.

 • B.

  Mắc điện trở $R_2$ nối tiếp điện trở $R_3$.

 • C.

  Chỉ mắc điện trở $R_2$.

 • D.

  Mắc điện trở $R_1$ nối tiếp điện trở $R_3$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (133513 lượt làm)