Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Dòng điện xoay chiều $i=2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi}{3})(A)$ chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung $C=\frac{10^{-4}}{\pi}(F)$. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điện là:

 • A.

  $200\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi}{2})(V).$

 • B.

  $200\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{5\pi}{6})(V).$

 • C.

  $200\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi}{6})(V).$

 • D.

  $200cos(100\pi t-\frac{\pi}{6})(V).$

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (91770 lượt làm)