Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lục, tím từ qua lăng kính. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A.

  So với phương của tia tới, tia ló màu đỏ bị lệch ít hơn tia ló màu tím.

 • B.

  So với phương của tia tới, tia ló màu tím bị lệch ít hơn tia ló màu lục.

 • C.

  So với phương của tia tới, tia ló các màu có độ lệch như nhau.

 • D.

  So với phương của tia tới, tia ló màu lục bị lệch ít hơn tia ló màu đỏ.

Một bóng đèn có điện trở 18$\Omega$ được mắc nối tiếp với một điện trở $30\Omega$ vào mạch điện như hình vẽ

Khi đèn sáng bình thường thấy số chỉ của vôn kế $V_2$ là 15V. Số chỉ của ampe kế và vôn kế $V_1$ khi đó lần lượt là

 • A.

  0,5A; 15V.

 • B.

  9A; 0,5V.

 • C.

  0,3A; 5,6V.

 • D.

  0,5A; 9V.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (143471 lượt làm)