Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Một bóng đèn có cường độ dòng điện định mức là I=1A và điện trở của đèn là R=110$\Omega$. Để đèn sáng bình thường khi đặt  vào hiệu điện thế U=220V thì cần mắc đèn

 • A.

  nối tiếp với một điện trở 110$\Omega$.

 • B.

  song song với một điện trở 110$\Omega$.

 • C.

  nối tiếp với một điện trở 220$\Omega$.

 • D.

  song song với một điện trở 220$\Omega$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (186859 lượt làm)