Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lục, tím từ qua lăng kính. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A.

  So với phương của tia tới, tia ló màu đỏ bị lệch ít hơn tia ló màu tím.

 • B.

  So với phương của tia tới, tia ló màu tím bị lệch ít hơn tia ló màu lục.

 • C.

  So với phương của tia tới, tia ló các màu có độ lệch như nhau.

 • D.

  So với phương của tia tới, tia ló màu lục bị lệch ít hơn tia ló màu đỏ.

Hai điện trở $R_1= 12\Omega$ và $R_2= 36\Omega$ mắc nối tiếp vào đoạn mạch. Cường độ dòng điện đo được trong mạch là 0,5A. Kết luận nào sau đây là sai?

 • A.

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là $48\Omega$.

 • B.

  Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở $R_1$ là 24V.

 • C.

  Cường độ dòng điện chạy qua điện trở $R_1$ là 0,5A.

 • D.

  Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở $R_2$ là $18\Omega$. 

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (136035 lượt làm)