Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda$= 0,2 $\mu$m vào một tấm kim loại có công thoát electron là A= 4,47eV. Electron bứt ra từ kim loại bay vào một miền từ trường đều có cảm ứng từ B= 5.10$^{-5}$ T. Hướng chuyển động của electron quang điện vuông góc với từ trường $\ce{\overrightarrow{B}}$. Bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường là

 • A.

  16,81 cm.

 • B.

  8,90 cm.

 • C.

  11,24 cm.

 • D.

  14,26 cm.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (190213 lượt làm)