Giới thiệu phần mềm eBIB Teachers PRO

Giới thiệu phần mềm eBIB Teachers Pro – Công cụ giúp giáo viên tạo đề, hỗ trợ trộn đề, in ấn đề nhanh chóng, chính xác và thẩm mỹ.

Tạo đề và trộn mã đề thi eBIB Teachers Pro nhanh chóng – Chính xác – Thẩm mỹ - Chuẩn như đề thi THPT Quốc gia với 3 bước đơn giản:

- Nhập (import) đề thi gốc trong file word

- Trộn 24+ mã đề thi

- In bộ đề

Sau video này, mời các bạn tiếp tục xem thêm video hướng cài đặt và đăng nhập phần mềm eBIB Teachers PRO:

- Trên Windows: https://youtu.be/TqkWr4hKD1Y

- Trên Macbook: https://youtu.be/fgCiTLhlsD4