Bài viết

Các bài viết mới nhất

Một số căn cứ pháp lí để tổ chức triển khai dạy học trực tuyến

11

Sep

Một số căn cứ pháp lí để tổ chức triển khai dạy học trực tuyến

Trong giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19, việc triển khai dạy học trực tuyến trở thành vấn đề đáng quan tâm của ngành giáo dục cả nước. Dưới đây, chúng tôi liệt kê một số căn cứ pháp lí để tổ chức triển khai dạy học trực tuyến, giúp các thầy cô là cán bộ quản lí các cấp dễ dàng tra cứu và nắm bắt thông tin.