TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 12 -2021 (FILE WORD) đang cập nhật...

Tập hợp các file word đề thi môn Tiếng Anh, có thể dùng để nhập ngay vào Kênh kết nối để luyện thi online hoặc phần mềm trộn đề eBIB Teachers PRO.

Để thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng Kênh kết nối để luyện thi online và phần mềm trộn đề eBIB Teachers PRO, đặc biệt là đối với người dùng mới; Thư viện học liệu tiếp tục gửi đến các bạn một số file word đề thi môn Tiếng Anh. Đây vừa là những file đề mẫu khi các bạn thực hiện import đề thi vào hệ thống, đồng thời cũng giúp các bạn làm phong phú hơn kho trắc nghiệm cá nhân. 

Nhấn chọn để tải đề thi môn Tiếng Anh 12:

Đề kiểm tra chương:

  1. Đề kiểm tra Unit 1.1
  2. Đề kiểm tra Unit 1.2
  3. Đề kiểm tra Unit 2.1
  4. Đề kiểm tra Unit 3.1
  5. Đề kiểm tra Unit 3.2

Đề kiểm tra định kì:

  1. Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề 1
  2. Đề kiểm tra giữa học kì II - Đề 1
  3. Đề kiểm tra học kì I - Đề 1
  4. Đề kiểm tra học kì II - Đề 1

(Các đề thi sẽ được tiếp tục cập nhật...)

Để tải thêm file word đề thi của các môn học khác, mời các bạn truy cập: 

Môn Toán Môn Vật lí Môn Tiếng Anh Môn Sinh học
Môn Lịch sử Môn Địa lí Môn Giáo dục công dân


Để xem hướng dẫn import đề thi vào hệ thống, mời các bạn xem video:
Hướng dẫn tạo đề thi online tại Kênh kết nối
Hướng dẫn import đề thi vào phần mềm eBIB Teachers PRO

Chúc các bạn sử dụng hiệu quả những nguồn tài liệu trên và có những trải nghiệm thú vị cùng Thư viện học liệu.