Một số KHBD minh hoạ trong dạy học trực tiếp và trưc tuyến

Một số kế hoạch bài dạy minh hoạ trong dạy học trực tiếp và dạy học trưc tuyến

1. Toán 

- Bài 1:

- Bài 2: 

2. Khoa học tự nhiên (Vật lí)

3. Khoa học tự nhiên (Hoá học)

- Bài 1

- Bài 2

4. Khoa học tự nhiên (Sinh học)

5. Công nghệ 6

6. Tin học

7.  Môn Ngữ văn 

8. Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)

9. Lịch sử & Địa lí (Địa lí)

10. Môn GDCD

11. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

- Bài 1:

- Bài 2: 

 

>>> Xem thêm:

57_picture1.png  Kế hoạch bài dạy các môn học lớp 6 theo 3 bộ SGK