Website
Kết nối trường học

 • Nhà trường sở hữu hệ thống riêng, bảo mật sản phẩm của GV và HS.
 • Giải pháp đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra, đánh giá và thi trắc nghiệm trên máy tính.
 • Giáo viên quản lí Kênh kết nối riêng để tương tác với HS.
 • Tổ chức bồi dưỡng kiến thức liên tục, định hướng phát triển năng lực HS.

Tiện ích và 15+ chức năng

Đề thi trắc nghiệm:
 • Đưa đề thi trực tiếp từ file Word
 • Đưa đề thi từ file eBIB Teachers PRO
 • Copy link để chia sẻ
 • Trộn ngẫu nhiên hàng 1000+ mã đề thi
 • Tuỳ chỉnh đóng/mở/ẩn đề thi
Bài giảng & Khoá học:
 • Tạo bài giảng, khoá học
 • Hỗ trợ đa phương tiện, Youtube
 • Tạo bài tập trắc nghiệm
 • Tạo bài tập tự luận
 • Tuỳ chỉnh thời gian đóng/mở
Công cụ quản lý:
 • Quản lý bảng điểm, xuất file Excel
 • Quản lý bài làm của học sinh
 • Quản lý Accounts, danh sách học sinh
 • Quản lý danh sách đề thi
 • Quản lý danh sách khoá học

Gói dịch vụ
Website Kết nối trường học

Normal

Tối đa 500 HS
9,990,000 đ/tháng

 • Tên miền riêng (Optional)
 • Free cài đặt Kênh kết nối
 • 40 Mã thẻ Kênh kết nối
 • Kết nối HS không hạn chế
 • Free 01 Key eBIB Teachers PRO

 • 2 vCore CPU, 6 GB RAM
 • 80 GB Storage SSD
 • 100 Mbps Internet
 • Sao lưu hàng tuần
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

 • Chọn mua

Premium

Tối đa 800 HS
15,990,000 đ/tháng

 • Tên miền riêng (Optional)
 • Free cài đặt Kênh kết nối
 • 60 Mã thẻ Kênh kết nối
 • Kết nối HS không hạn chế
 • Free 02 Key eBIB Teachers PRO

 • 4 vCore CPU, 8 GB RAM
 • 150 GB Storage SSD
 • 100 Mbps Internet
 • Sao lưu hàng tuần
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

 • Chọn mua

Ultimate

Tối đa 1000 HS
19,990,000 đ/tháng

 • Tên miền riêng (Optional)
 • Free cài đặt Kênh kết nối
 • 80 Mã thẻ Kênh kết nối
 • Kết nối HS không hạn chế
 • Free 03 Key eBIB Teachers PRO

 • 4 vCore CPU, 10 GB RAM
 • 200 GB Storage SSD
 • 100 Mbps Internet
 • Sao lưu hàng tuần
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

 • Chọn mua

Khách hàng đánh giá về Kênh kết nối

eBIB Teachers PRO đúng là một công cụ hết sức tiện ích mà giáo viên nên sử dụng. Nó thật sự hiệu quả và mang lại giá trị cho người dùng.

Oliva Jems

Giáo viên

Kênh kết nối là một giải pháp Online tuyệt vời. Không thể đơn giản hơn để giữ kết nối với học sinh và nhận được phản hồi thời gian thực để đánh giá học trò.

Annie Success

Giáo viên