ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 215

50:00


Câu hỏi 1:
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là \(A_{1}\) và \(A_{2}\). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là