Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ cho thấy điều gì?

 • A.

  Trong cùng một điều kiện, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng.

 • B.

  Trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc bức xạ ánh sáng.

 • C.

  Ở nhiệt độ thích hợp, một chất có khả năng phát ra quang phổ liên tục, quang phổ hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ.

 • D.

  Ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát ra những bức xạ nào nó có khả năng hấp thụ.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (148966 lượt làm)