Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Maxwell?

 • A.

  Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

 • B.

  Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

 • C.

  Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

 • D.

  Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (125324 lượt làm)