Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng?

 • A.

  Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo. 

 • B.

  Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặng thành tượng; vậy đó là một chất dẻo. 

 • C.

  Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt; vậy đó không phải là chất dẻo. 

 • D.

  Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo. 

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Khi nối R và C vào nguồn điện thì thấy dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch là $ \frac{\pi}{4}$. Khi mắc cả R, L, C nối tiếp vào mạch thấy dòng điện chậm pha $ \frac{\pi}{4}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biểu thức nào sau đây là đúng?

 • A.

  $Z_L=2Z_C$.

 • B.

  $Z_L=R$.

 • C.

  $Z_L=Z_C$.

 • D.

  $Z_C=2Z_L$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (96189 lượt làm)