Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Một bóng đèn có điện trở 18$\Omega$ được mắc nối tiếp với một điện trở $30\Omega$ vào mạch điện như hình vẽ

Khi đèn sáng bình thường thấy số chỉ của vôn kế $V_2$ là 15V. Số chỉ của ampe kế và vôn kế $V_1$ khi đó lần lượt là

 • A.

  0,5A; 15V.

 • B.

  9A; 0,5V.

 • C.

  0,3A; 5,6V.

 • D.

  0,5A; 9V.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (136035 lượt làm)