Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Chiếu một bức xạ điện từ vào một tấm vonfram thì hiện tượng quang điện xảy ra. Cho các electron quang điện bay vào vùng không gian có điện trường đều và từ trường đều có hướng vuông góc với nhau thì thấy rằng electron không bị lệch khi bay. Cường độ điện trường bằng $\ce{8kV}$ và cảm ứng điện từ bằng $\ce{10 mT}$. Công thoát của vonfram $\ce{A}=7,2.10^{-19} \ce{J}$. Bước sóng của bức xạ điện từ là

 • A.

  $1,97.10^{-7} \ce{m}$.

 • B.

  $2,76.10^{-7} \ce{m}$.

 • C.

  $1,53.10^{-7} \ce{m}$.

 • D.

  $1,44.10^{-6} \ce{m}$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (152505 lượt làm)