Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Cho 3 mẫu kim loại $\ce{X}$, $\ce{Y}$ và $\ce{Z}$ lần lượt tác dụng với dung dịch $\ce{HCl}$ và dung dịch $\ce{NaOH}$. Kết quả thí nghiệm được ghi lại trong bảng sau:  

  Dung dịch $\ce{HCl}$  Dung dịch $\ce{NaOH}$ 
$\ce{X}$  Mẩu kim loại tan tạo bọt khí không màu Không hiện tượng
$\ce{Y}$  Không hiện tượng Không hiện tượng
$\ce{Z}$  Mẩu kim loại tan tạo bọt khí không màu Mẩu kim loại tan tạo bọt khí không màu

 

Các kim loại $\ce{X}$, $\ce{Y}$, $\ce{Z}$ có thể lần lượt là    

 • A.

  $\ce{Mg, Cu, Al}$. 

 • B.

  $\ce{Fe, Cu, Mg}$. 

 • C.

  $\ce{Mg, Fe, Al}$. 

 • D.

  $\ce{Al, Mg, Fe}$. 

Một mạch điện được mắc như hình vẽ

Nguồn điện cung cấp một hiệu điện thế 24V. Bóng đèn có điện trở 30$\Omega$ và cường độ dòng điện định mức qua đèn là 0,5A. Khi đóng khóa K thấy ampe kế chỉ 1A và vôn kế chỉ 12V. Hỏi cường độ dòng điện qua đèn khi đó là bao nhiêu và độ sáng của bóng đèn như thế nào?

 • A.

  $I_đ$=0,5A; đèn sáng bình thường

 • B.

  $I_đ$=1A; đèn sáng hơn bình thường

 • C.

  $I_đ$=0,8A; đèn sáng hơn bình thường

 • D.

  $I_đ$=0,4A; đèn sáng yếu hơn bình thường

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (153455 lượt làm)