ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 218

50:00


Câu hỏi 1:
Một dòng điện chạy trong một đoạn mạch có cường độ \(i=4\cos (2\pi ft+\dfrac{\pi }{2})(A)(f > 0)\). Đại lượng \(f\) được gọi là