BÀI 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (PHẦN 1) - CANXI OXIT