BÀI 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG - PHẦN 1: CANXI OXIT