Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Trong hiện tượng quang dẫn của một chất bán dẫn, năng lượng cần để giải phóng một electron liên kết thành electron tự do là A thì bước sóng lớn nhất của ánh sáng kích thích có thể gây ra được hiện tượng quang dẫn là

 • A.

  $\ce{\lambda=\dfrac{hc}{A}}$.

 • B.

  $\ce{\lambda=\dfrac{A}{hc}}$.

 • C.

  $\ce{\lambda=\dfrac{h}{A}}$.

 • D.

  $\ce{\lambda=\dfrac{hA}{c}}$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (169055 lượt làm)