Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.

  Nguyên tử kim loại chứa nhiều electron nên các electron dễ dàng tách khỏi nguyên tử và di chuyển tự do trong mạng tinh thể.

 • B.

  Mạng tinh thể lập phương tâm khối có độ đặc khít thấp hơn so với mạng tinh thể lập phương tâm diện và mạng tinh thể lục phương.

 • C.

  Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều tồn tại ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể.

 • D.

  Trong mạng tinh thể kim loại, các nguyên tử, ion kim loại chỉ chiếm phần nhỏ thể tích. Phần lớn thể tích bị chiếm bởi các electron.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (113587 lượt làm)