Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

 

Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung $C_0$ và cuộn cảm có độ tự cảm $L$. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 120 m ta cần 

 • A.

  Mắc tụ $C_0$ song song với tụ $C=2C_0$.

 • B.

  Mắc tụ $C_0$ nối tiếp với tụ $C=2C_0$.

 • C.

  Mắc tụ $C_0$ song song với tụ $C=8C_0$.

 • D.

  Mắc tụ $C_0$ nối tiếp với tụ $C=8C_0$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (133511 lượt làm)