Kho đề và bài giảng liên tục cập nhật      Cập nhật theo chương trình học tại trường      Thử sức với đề kiểm tra 15 phút      Thi thử với đề kiểm tra 1 tiết

Cho đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần $R=100 (\Omega)$, hệ số tự cảm $L= \frac{1}{\pi }(H)$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C=\frac{10^{-4}}{2 \pi} (F)$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u= 200 cos (100 \pi t- \frac{\pi }{3}) (V)$. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây à. 

 • A.

  $200cos (100 \pi t+ \frac{\pi }{6}) (V)$.

 • B.

  $100\sqrt{2}cos (100 \pi t- \frac{5\pi }{12}) (V)$.

 • C.

  $200cos (100 \pi t- \frac{\pi }{12}) (V)$.

 • D.

  $100\sqrt{2}cos (100 \pi t+ \frac{5\pi }{6}) (V)$.

BÀI HỌC NỔI BẬT

Trắc nghiệm nhanh (93683 lượt làm)